Schuldeiser van Imtech? Dit kun je doen bij faillissement

Topman Gerard van de Aast van Imtech. Foto ANP Imtech is nu daadwerkelijk failliet. Hierdoor dreigen veel leveranciers gedupeerd te raken. Advocaat faillissementsrecht Sander Schouten van AMS Advocaten over wat je kunt doen als schuldeiser.

Nadat de banken hadden aangegeven geen nieuwe financiering te zullen verlenen heeft Imtech surseance van betaling aangevraagd. Dat houdt in dat de meeste schuldeisers zich tijdelijk niet kunnen verhalen op eigendommen van Imtech. Donderdagmiddag is het faillissement uitgesproken. Wat kun je doen als leverancier? Eigendomsvoorbehoud Indien je een leverancier bent van roerende zaken kun je een beroep doen op een eigendomsvoorbehoud. Het is van belang dat je in de met Imtech gesloten overeenkomst of de verzonden opdrachtbevestiging hebt afgesproken dat alle door jou geleverde zaken jouw eigendom blijven tot het moment waarop alle vorderingen zijn voldaan. Een dergelijk eigendomsvoorbehoud kan ook worden overeengekomen via de algemene leveringsvoorwaarden, maar dan is het wel van belang dat jouw algemene voorwaarden van toepassing zijn op de met Imtech gesloten overeenkomst en goed ter hand zijn gesteld. Recht van reclame inroepen Veel bedrijven werken met het hierboven behandelde eigendomsvoorbehoud, maar zijn niet bekend met het zogenoemde recht van reclame. Dat is een relatief goedkope en makkelijke manier om in een faillissement de schade zoveel mogelijk te beperken. Het recht van reclame is echter gebonden aan korte termijnen, waardoor het van belang is om snel te handelen. Het recht van reclame moet namelijk binnen zes weken nadat de koopprijs opeisbaar is geworden of binnen zestig dagen vanaf de dag waarop de zaken bij de koper zijn afgeleverd worden ingeroepen. Voor zowel het inroepen van het eigendomsvoorbehoud als het recht van reclame is het dus van belang dat dit snel en op een goede en snelle manier gebeurt. Huur- en leaseovereenkomsten met Imtech In het geval Imtech onroerende of roerende zaken van jou huurt, kun je de huurovereenkomst na de faillietverklaring opzeggen tegen een opzegtermijn van drie maanden. Gedurende die opzegtermijn zullen alle huurpenningen worden aangemerkt als boedelschuld, waardoor die huurschuld door de curator zal moeten worden betaald voor voldoening van preferente en concurrente schuldeisers. De huurpenningen die betrekking hebben op de surseanceperiode worden ook aangemerkt als een boedelschuld en zullen in een opvolgend faillissement ook als boedelschuld moeten worden gezien. Curator mag verhuurde zaken niet verkopen Aan Imtech verhuurde zaken (dat geldt ook voor operationele leaseproducten) blijven jouw eigendom zodat de curator ze niet kan verkopen. Daarnaast blijven roerende zaken die zich in verhuurde bedrijfsruimte bevinden en eigendom zijn van de verhuurder gewoon diens eigendom. De curator mag die zaken dus ook niet verkopen. Doordat de curator na de faillietverklaring van het bedrijf niet goed op de hoogte is van eigendomsrechten van derden gebeurt dit soms wel. Het is daarom van belang om reeds tijdens de surseanceperiode en/of direct na de faillietverklaring aanspraak bij de curator te maken op jouw rechten en indien nodig de huur- of leaseovereenkomst op te zeggen. Onderaannemers Imtech en retentierecht Onderaannemers van Imtech lopen het risico dat ze niet meer betaald worden voor verrichte werkzaamheden. Het is daarom van belang om tijdig werkzaamheden op te schorten en ervoor te zorgen dat er geen verdere achterstand in betalingen ontstaat. Ook is het van belang om te onderzoeken of het mogelijk is om een beroep te doen op een retentierecht. Indien dit mogelijk is kan de zaak van de opdrachtgever door de aannemer niet worden afgegeven totdat diens vordering volledig is voldaan. Een retentierecht kan worden uitgeoefend op roerende zaken maar ook op een onroerende zaak die een aannemer aan het bouwen is. Vaak wordt een beroep op een retentierecht echter afgewezen omdat niet aan alle voorwaarden is voldaan. Daarom is het aan te raden om bij mogelijke aanspraak op een retentierecht snel advies in te winnen over de vraag of en de wijze waarop beroep op dit recht kan worden gedaan. Het indienen van uw vordering bij de curator van Imtech Als schuldeiser van een failliete onderneming is het allereerst van belang om de openstaande vordering in te dienen bij de curator. De curator is vanaf dat moment bekend met jouw vordering en zal je van belangrijke ontwikkelingen in het faillissement op de hoogte houden. Het is daarom van belang om de vordering gespecificeerd en voorzien van enkele belangrijke bewijsstukken zoals de onderliggende overeenkomst en/of ook de openstaande facturen bij de curator in te dienen. Informeer de curator snel over zekerheidsrechten Ook is dat het moment waarop je eventuele zekerheidsrechten, zoals het hiervoor behandelde eigendomsvoorbehoud, recht van reclame en retentierecht, maar ook een eventueel pandrecht of recht van hypotheek kenbaar te maken. Vanaf dat moment kan de curator jouw aanspraken niet negeren waardoor je de schade zoveel als mogelijk kunt beperken. Het spreekt voor zich dat ook het indienen van de vordering aldus op een correcte wijze dient te gebeuren kort na uitspreken van het faillissement. Sander Schouten is advocaat arbeidsrecht en ondernemingsrecht bij AMS Advocaten. Managementstyle.nl

Het bericht Schuldeiser van Imtech? Dit kun je doen bij faillissement verscheen eerst op ManagementStyle.nl

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *