Meer ruimte voor Airbnb en mengvormen van winkels en horeca

Foto Airbnb Het kabinet gaat meer experimenten toestaan met nieuwe verdienmodellen. Binnen en buiten bestaande wetgeving. Ook gaat ze bestaande wetten aanpassen om ondernemerschap de ruimte te geven. Dat staat in een brief die minister Kamp van Economische Zaken aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Enkele punten uit de brief van de minister: Airbnb Kamp wil meer ruimte geven aan platformen als Airbnb en Wimdu. Hij overlegt met minister Blok van Volkshuisvesting over nieuwe, duidelijker regels. Kamp wil de particuliere verhuur van huizen aan toeristen stimuleren, niet die van professionele partijen die regelgeving voor hotels ontwijken. Drones Vanaf 1 juli zijn de regels versoepeld. Meer wijzigingen zijn in aantocht, zoals een onderscheid tussen lichte en zwaardere drones. Het kabinet wil ook test- en oefengebieden aanwijzen. Uitgangspunt is het bevorderen van het ‘beroepsmatig gebruik’. Denk aan de inspectie van landbouwgewassen of windmolens. Zelfrijdende auto’s Het kabinet wil hiermee internationaal gezien voorop lopen, onder andere via aangepaste regelgeving. Zo kan de Rijksdienst voor het Wegverkeer sinds begin dit jaar ontheffing verlenen voor experimenten. Mengvormen van winkels en horeca Het kabinet signaleert dat nieuwe winkelconcepten belemmerd worden door bestaande wetgeving. Mengvormen van winkel, horecagelegenheid of cultureel trefpunt stuiten op regeltjes. Je mag bijvoorbeeld geen alcohol schenken in winkels. Volgend jaar evalueert het kabinet de Drank-en Horecawet. Ze komt dan met een standpunt hierover. Insecten in dierenvoer Insecten zijn eiwitrijk, maar ze mogen niet in diervoeding gebruikt worden. Dat is een restant van de BSE-crisis. Kamp kijkt nu met ondernemers hoe nieuwe regelgeving eruit zou kunnen zien om het kweken en verwerken van insecten te stimuleren. 3D-printing Alles kun je tegenwoordig printen. Maar mag je het ontwerp van iemand anders zomaar hergebruiken? Kamp gaat onderzoeken wat er moet gebeuren met de huidige rechten op intellectueel eigendom. Minder strenge postdienst Nederland kent regels voor een ‘universele postdienst’, de UPD. Die schrijft bijvoorbeeld het aantal brievenbussen en postvestigingen voor. Die regels waren achterhaald: er komt steeds minder fysieke post. Binnenkort is een nieuwe wet van kracht die het mogelijk maakt dat die UPD-eisen regelmatig aangepast kunnen worden. Dat houdt de kosten voor die UPD betaalbaar. En dat is weer goed voor de posttarieven.

Managementstyle.nl

Het bericht Meer ruimte voor Airbnb en mengvormen van winkels en horeca verscheen eerst op ManagementStyle.nl

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *