14 augustus: economie even groot als voor de crisis en 6 andere dingen die je moet weten

Foto ANP De Nederlandse economie is eindelijk terug op het niveau van vlak voor de crisis. En juist nu tekenen zich weer slechte voortekenen af: het economisch herstel in veel eurolanden valt tegen. Arne Petimezas van AFS Group praat je bij vanaf de beursvloer in Amsterdam.

De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal een erg belangrijke mijlpaal gepasseerd. Het niveau van het bruto binnenlands product kwam namelijk voor het eerst boven de piek in het tweede kwartaal van 2008 uit. Met de hakken over de sloot overigens, want om precies te zijn was de economie een verwaarloosbare honderdste van een procent groter dan de top uit 2008. Dat het zo weinig scheelde kwam omdat de economie met slechts 0,1 procent groeide ten opzichte van het eerste kwartaal van 2015, terwijl gerekend was op groei van 0,3 procent. De tegenvaller was het gevolg van een sterk gedaalde aardgaswinning, waardoor de export van gas daalde en de invoer juist toenam. Al met al is de Nederlandse economie nog nooit zo traag hersteld van een crisis als sinds 2008. In de grafiek staat de BBP-prestatie uitgedrukt als een indexcijfer na elke crisis sinds de Grote Depressie van 1929. Daarbij is de piek van vlak voor de crisis steeds op 100 gezet. Eigenlijk heeft Nederland in deze periode maar drie crises meegemaakt: de Grote Depressie, de recessie van begin jaren ’80 en de huidige crisis, die meer een Lost Decade gekenmerkt door stagnatie is, dan een echte depressie zoals in de jaren ’30. 2. Groeicijfers van de andere grote lidstaten in de Eurozone vallen door de bank genomen tegen. Duitsland groeide met 0,4 procent, terwijl gerekend was op groei van een half procent. Frankrijk liet nulgroei zien, wat beneden de marktverwachting van 0,2 procent groei lag. Daarentegen werd de groei voor het eerste kwartaal met een tiende van een procentpunt opwaarts herzien naar 0,7 procent. Italië zat op 0,2 procent waar 0,3 procent verwacht werd. In de grafiek kunt u zien hoe een select aantal economieën het heeft gedaan sinds 2008. Opvallend is Finland, dat een soort van tweede Italië aan het worden is, terwijl Ierland terug is als Keltische tijger. 3. De groei van de economie van de Eurozone is in het tweede kwartaal teruggevallen naar 0,3 procent van 0,4 procent in het eerste kwartaal. Gerekend was op een vlak groeicijfer van 0,4 procent. De cijfers zijn een teleurstelling voor ECB-president Draghi, die gehoopt had dat het economisch herstel zou aantrekken als gevolg van de in maart opgestarte obligatieaankopen van 1,1 biljoen euro, de zwakkere euro, de lage olieprijs en het feit dat voor de Eurozone als geheel de bezuinigingsdruk marginaal is. Monetair beleid werkt echter met een vertraging van tot wel een jaar. Uit cijfers van de ECB blijkt dat de geldgroei fors aantrekt, wat er weer op wijst dat het economisch herstel een aantal versnellingen hoger zal gaan in de komende 12 maanden. 4. Het Griekse parlement is vanochtend vroeg akkoord gegaan met het lijstje aan hervormingen en bezuinigingen (het zogenoemde Memorandum van Overeenstemming) die het land moet doorvoeren om in aanmerking te komen voor pakket noodleningen van tegen de 90 miljard euro. Aan de stemming in het parlement ging afgelopen nacht een lang en verhit debat vooraf waar de beschuldigingen over en weer vlogen. Rebellen van de nu uiteengevallen regerende Syriza-partij beschuldigden premier Tsipras er van al zijn verkiezingsbeloftes over het stopzetten van de harde bezuinigingen te hebben gebroken. Tsipras beweerde op zijn beurt dat er geen keuze was: “het echte dilemma was een memorandum binnen de euro, of een memorandum met de drachme.” Wat Tsipras bedoelt te zeggen is dat ook al was Griekenland uit de euro gegaan, dan had het nog steeds noodleningen nodig om de drachme te stabiliseren zodat Griekenland de invoer van cruciale goederen kon blijven betalen. Maar Griekenlands schuldeisers hadden ook na een devaluatie geen blanke cheque geschreven. Linksom of rechtsom moet Griekenland het memorandum uitvoeren. En bovendien heeft de regering volgens Tsipras geen mandaat om uit de euro te stappen. 5. Ministers van Financiën van de Eurozone zullen er vandaag tijdens een spoedoverleg in Brussel waarschijnlijk niet in slagen een volledig akkoord te bereiken over de derde bailout van Griekenland. Waar de schoen wringt is schuldenverlichting. Griekenlands curatoren, de ECB, het Europese noodfonds ESM, de Europese Commissie en het IMF, willen dat de Eurozone lidstaten de Griekse schuldenlast van 180 procent van het BBP verlichten door looptijden van noodleningen extreem te verlengen, de rente te verlagen en aflossingen op bestaande leningen op de lange baan te schuiven. Bijna alle lidstaten kunnen hiermee leven, maar Duitsland ligt nog dwars. Vanochtend zei de Franse minister van Financiën Sapin pas in oktober een akkoord te verwachten over de schuldenkwestie. Dat is een groot probleem, want het IMF wil de bailout zijn zegen pas geven als er vooraf schuldenverlichting is afgesproken. En Duitsland wil op zijn beurt pas instemmen met de bailout als het IMF dat ook doet. Waar het nu op lijkt is dat Griekenland of een tweede overbruggingskrediet krijgt of dat er een deelakkoord komt over de bailout en hieruit een betaling voortvloeit. De stemming is namelijk zo veel verbeterd nu Griekenland de geëiste wetgeving heeft aangenomen dat de Eurozone bereid is Athene tijdelijk te financieren. Tijdelijke financiering moet voorkomen dat Griekenland op 20 augustus een aflossing aan de ECB niet kan voldoen en daarmee toch bankroet zou gaan. Analist Arne Petimezas van AFS Group houdt je dagelijks op de hoogte van de dingen die je moet weten. 6. Volgens de Britse krant The Telegraph gaat staalreus ArcelorMittal zware tijden tegemoet vanwege de devaluatie van de Chinese yuan. De krant schrijft dat Chinese staalproducenten de devaluatie aangrijpen om hun prijzen te verlagen en overtollige voorraden te dumpen op de wereldmarkt. In het artikel wordt opgemerkt dat de overcapaciteit in de Chinese staalsector 340 ton bedraagt, wat twee keer zo groot is als de Europese vraag naar staal. Vanwege die overcapaciteit zijn staalprijzen sinds begin 2014 gedaald met 40 procent en is de Europese invoer van Chinees staal in 2014 met 200 procent gestegen. Het artikel laat in het midden of de Europese Commissie uit vergelding maatregelen gaat nemen om Chinees staal te weren. 7. Europese beurzen gaan de handelsweek waarschijnlijk afsluiten met verliezen uiteenlopend van ruim een procent voor Milaan, 3,7 procent voor de AEX en 4 procent voor de Duitse beurs. Dat weekverlies is het gevolg van de onverwachte devaluatie van de yuan op dinsdag, wat zorgen aanwakkerde over een valuta-oorlog en een rits competitieve devaluaties in Azië waardoor deflatie zich vanuit China zich over de rest van de wereld zou verspreiden. Bovendien vrezen beleggers dat Beijing het niet bij een devaluatie zal laten. Beijing heeft de afgelopen dagen de gemoederen tot bedaren gebracht spilkoers van de yuan gestabiliseerd. Daardoor is de devaluatie ten opzichte van de dollar teruggelopen tot krap 3 procent van krap 4 procent. Arne Petimezas is analist bij financiële dienstverlener AFS Group. Deze bijdrage is niet bedoeld als advies tot het doen van individuele beleggingen Managementstyle.nl

Het bericht 14 augustus: economie even groot als voor de crisis en 6 andere dingen die je moet weten verscheen eerst op ManagementStyle.nl

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *